Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ἡ θεωρία τῆς ζεστῆς σοκολάτας!

Μερικοί ἀπόφοιτοι μιᾶς σχολῆς μέ καλές πλέον δουλειές συζητοῦσαν γιά τίς ζωές τους σέ μία γιορτή σχολικῆς ἐπανένωσης. Ἀποφάσισαν νά ἐπισκεφθοῦν τόν παλιό τους καθηγητή συνταξιοῦχο πλέον πού πάντοτε ἦταν πηγή ἔμπνευσης γι' αὐτούς.
Κατά τήν ἐπίσκεψη ἡ συζήτηση περιστράφηκε γύρω ἀπό τα΄παράπονά τους γιά τή δουλειά, τή ζωή καί τίς σχέσεις μέ τούς ἄλλους. Ὁ καθηγητής τούς ἔφερε ζεστή σοκολάτα

σέ μια μεγάλη καράφα φέρνοντας ταυτόχρονα καί πολλές κούπες διαφόρων εἰδῶν καί ὑλικῶν, ἀκριβές καί φτηνές, ὄμορφες καί ἄσχημες.
Ἔπειτα τούς κάλεσε νά σερβιριστοῦν μόνοι τους.
Ὅταν ὅλοι πῆραν ἀπό μιά κοῦπα ὁ καθηγητής τούς εἶπε:
-Πρόσεξα ὅτι ὄλοι προτιμήσατε ἀπό τίς ὄμορφες καί ἀκριβές κοῦπες. Ἀφήνοντας πίσω γιά τούς ἄλλους τίς ἄσχημες καί φτηνές κοῦπες.
Εἶναι φυσικό γιά ἐσᾶς νά θέλετε τό καλύτερο γιά τόν ἑαυτό σας. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί ἡ αἰτία τῶν προβλημάτων σας. Ἡ κοῦπα δέν προσθέτει τίποτα στήν ποιότητα τῆς σοκολάτας. Συνήθως, εἶναι ἁπλά πιό ἀκριβή, ἐνῶ σέ κάποιες περιπτώσεις κρύβει αὐτό πού πίνετε!
Αὐτό πού πραγματικά θέλατε, ἦταν ἡ ζεστή σοκολάτα.
Ὄχι ἡ κοῦπα!
Ὅμως συνειδητά, διαλέξατε τήν πιό καλή κοῦπα.
Καί πολύ σύντομα ἀρχίσατε νά κοιτᾶτε καί νά τήν συγκρίνετε μέ τίς κοῦπες τῶν ἄλλων...
Τώρα σκεφθεῖτε αὐτό:
Ἡ δουλειά, τό χρῆμα καί οἱ θέσεις ἐργασίας εἶναι ἡ κοῦπα. Εἶναι ἁπλῶς τά ἐργαλεῖα γιά νά κρατήσετε τή ζωή. Ἡ κοῦπα πού ἔχετε, δέν χαρακτηρίζει οὔτε ἀλλάζει τήν ποιότητα τῆς ζωῆς σας. Μερικές φορές μέ τό νά ἐπικεντρώνεστε στήν κοῦπα δέν ἀπολαμβάνετε τή ζεστή σοκολάτα, τή ζωή, πού σᾶς ἔδωσε ὁ Θεός!
Πάντα νά θυμᾶσθε ὅτι:
Ὁ Θεός δίνει τή ζεστή σοκολάτα, δέν διαλέγει τήν κοῦπα!
Οἱ πιό εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι δέν εἶναι αὐτοί πού ἔχουν τά καλύτερα πράγματα, ἀλλά ἐκεῖνοι πού φτιάχνουν τό καλύτερο μέ αὐτά πού διαθέτουν.
Ζῆστε ἁπλά, ἀγαπᾶτε γενναιόδωρα, ἐνδιαφερθεῖτε γιά τούς ἄλλους εἰλικρινά, μιλᾶτε εὐγενικά!
Ἀφῆστε τά ὑπόλοιπα στόν Θεό.
Καί θυμηθεῖτε:
Οἱ πλουσιότεροι ἄνθρωποι δέν εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τά περισσότερα, ἀλλά ἐκεῖνοι πού χρειάζονται τά λιγότερα!


Ἁλίευση ἀπό ἀνώνυμο φυλλλάδιο